Handelsmerken - Paradigmarks Legal® Intellectuele eigendomsrechten

Paradigmarks Legal® Header
Ga naar de inhoud
Handelsmerken

Handelsmerken zijn tekens of symbolen gebruikt in de handel om de oorsprong van goederen of diensten aan te geven. Eigendom van een Handelsmerk wordt verkregen door middel van registratie. Bescherming is ook mogelijk voor niet-geregistreerde handelsmerken op voorwaarde dat de eigenaar kan aantonen dat het merk bekend is voor meer dan alleen plaatselijk gebruik of dat het zeer welbekend is.

Registratie van een handelsmerk verleent de eigenaar exclusief gebruiksrecht en voorkomt het gebruik door anderen van het zelfde of een overeenstemmend teken in het economische verkeer met betrekking tot dezelfde of soortgelijke goederen of diensten waarvoor het merk geregistreerd is.

Op uw instructies, kunnen wij:
  • zoeken naar oudere rechten;
  • adviseren over screening en clearance;
  • deponeren, beheren van applicatie en oppositie door middel van registratie voor de bevoegde nationale, Europese en internationale autoriteiten: UIBM, EUIPO, WIPO;
  • beheren van vernieuwingen en letten op bedreigingen vanuit de omgeving  tegen het merk:
  • adviseren over licenties, toewijzing en de winstgevendheid van het merk;
  • onderhandelen bij geschillenregelingen, rechtsvordering tegen inbreuk, namaak, verdedigen van de geldigheid van het handelsmerk;
  • activeren van handhavingsmaatregelen en douane bijstand.

Paradigmarks Legal® - We connect the dots
Terug naar de inhoud