Auteursrecht - Paradigmarks Legal® Intellectuele eigendomsrechten

Paradigmarks Legal® Header
Ga naar de inhoud
Auteursrecht

Auteursrecht beschermt het kopiëren en verspreiden van bepaalde categorieën van werken zoals schilderijen, boeken, muziek, toneelstukken, films, geluidsopnames en uitzendingen. Auteursrecht eigendomsrecht ontstaat automatisch zodra het werk dat origineel moet zijn is gecreëerd en is niet onderworpen aan registratie. Het is echter raadzaam om een kopie van het werk te registreren alleen voor het vaststellen van de datum van de creatie.

Auteursrecht verleent de eigenaar het exclusieve recht te verhinderen dat iedereen die niet zijn toestemming hiertoe heeft, zijn werk te reproduceren, de afgifte van kopieën ervan, het te communiceren aan het publiek, het ervan uitvoeren in het openbaar, of het maken van een aanpassing en handelen in inbreukmakende kopieën.

Op uw instructies, kunnen wij:
  • adviseren over de bundel van rechten die voortvloeien uit het auteursrecht, vis a vis, cover rechten, serialisatie rechten, dramatisatie rechten, film rechten, radio en televisie uitzendrechten, vertaalrechten, etc;
  • adviseren over technologische Beschermingsmaatregelen (TPMs) en Rights Management Information (RMI);
  • letten op bedreigingen tegen de Auteurswet en de verwante of naburige rechten;
  • adviseren over licenties, opdracht en winstgevendheid van het auteursrecht en de verwante of naburige rechten;
  • onderhandelen in geschillenregelingen, vervolgen van inbreuken, verdedigen van het bestaansrecht van de Auteurswet en verwante of naburige rechten;
  • activeren van handhavingsmaatregelen en douane bijstand.

Paradigmarks Legal® - We connect the dots
Terug naar de inhoud