Octrooien - Paradigmarks Legal® Intellectuele eigendomsrechten

Paradigmarks Legal® Header
Ga naar de inhoud
Octrooien

Octrooien beschermen uitvindingen die technische problemen oplossen (substanties, processen of producten). Octrooi-eigendomsrechten worden verkregen door middel van concessies die alleen geldig zijn in de landen waar het octrooi is verleend. Om een uitvinding te patenteren,  moet het nieuw zijn als substantie, proces of product, het moet niet voor de hand liggen voor deskundigen op het specifieke gebied en het moet geschikt zijn voor industriële toepassing.
Patenteren geeft de eigenaar het exclusieve recht te voorkomen dat anderen niet zonder zijn toestemming het octrooi mogen gebruiken. Het recht verhindert met name het vervaardigen, aanbieden, op de markt brengen, invoeren, exporteren of gebruiken van een product waarin het octrooi is verwerkt of waarop het wordt toegepast.
Op uw instructies, kunnen wij:
  • zoeken naar stand van de techniek;
  • adviseren over haalbaarheidsstudies en evaluaties van patenten;
  • Redigeren, archiveren en beheren van applicatie via vergunningen, voor de  competente nationale, Europese en internationale autoriteiten: UIBM, EOB, WIPO;
  • beheren van onderhoud en lijfrenten;
  • kijk uit voor bedreigingen voor het milieu tegen de octrooi:
  • adviseren over licenties, opdracht en winstgevendheid van het Octrooi;
  • onderhandelen bij geschillen, rechtsvordering tegen inbreuk, namaak, verdedigen van de geldigheid van het octrooi;
  • activeren van handhavingsmaatregelen en douane bijstand.
Paradigmarks Legal® - We connect the dots
Terug naar de inhoud