Geregistreerde modellen - Paradigmarks Legal® Intellectuele eigendomsrechten

Paradigmarks Legal® Header
Ga naar de inhoud
Modellen


Geregistreerd ontwerpen beschermen het uiterlijk van een product of deel daarvan met haar kenmerken; met name, de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, textuur, materialen of de versiering van het product zelf.  Geregistreerde Ontwerp Eigendomsrechten worden verkregen door middel van registratie. Bescherming kan ook beschikbaar zijn in het kader van de Europese Unie voor niet-ingeschreven modellen.
Inschrijving van een model geeft de eigenaar het exclusieve recht te voorkomen dat anderen zonder zijn toestemming het ontwerp mag gebruiken. Het recht verhindert met name het vervaardigen, aanbieden, op de markt brengen, invoeren, exporteren of gebruiken van een product waarin het model is verwerkt of waarop het wordt toegepast.

Op uw instructie, kunnen wij:
  • zoeken naar oudere rechten;
  • deponeren, beheren van applicatie en oppositie door middel van registratie voor de bevoegde nationale, Europese en internationale autoriteiten: UIBM,EUIPO, WIPO;
  • beheer van onderhoud en vernieuwingen;
  • letten op bedreigingen vanuit de omgeving  tegen de geregistreerde modellen;
  • adviseren over licentie, opdracht en winstgevendheid van het geregistreerde ontwerp;
  • Onderhandelen over schikkingen, rechtsvordering tegen inbreuk, namaak, verdedigen van geldigheid van het geregistreerde ontwerp;
  • activeren van handhavingsmaatregelen en douane bijstand.

Paradigmarks Legal® - We connect the dots
Terug naar de inhoud